Maandelijks archief: juli 2014

Vitaliteitsbeurs in De Wachter goed bezocht. [Foto’s]

De vitaliteitsbeurs op 20 juli in de Wachter was een succes! De combinatie van muziek door zangeres Country Wilma en 23 standhouders op het gebied van werk, vrijwillige inzet en alles rond gezondheid, hobby en ontspanning, trok rond de 200 bezoekers.

Country Wilma, zelf een zeer vitale 63 dame, wisselde in goed overleg met de standhouders muzikale hoogstandjes af met rustiger momenten waarbij standhouders en bezoekers volop met elkaar in gesprek waren.

Spreker Eerde de Swart, manager van het VCRA, informeerde de zaal over de landelijke ontwikkelingen, het aantal uren vrijwillige inzet in Alkmaar, en de mogelijkheden om cursussen te volgen om jezelf te scholen in het vrijwilligerswerk van je keuze. Wethouders Victor Kloos (OPA) en Jan Nagengast (CDA) waren aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan.

Uit de enquête van standhouders en bezoekers bleek dat men enthousiast was over de combinatie van beursstands en entertainment.

Veel aanmeldingen tweede ronde Slimmere Zorg

Vrijdagochtend 4 juli heeft wethouder WMO Anjo van de Ven twaalf genomineerden voor de finale van de tweede ronde Slimmere Zorg ontvangen op het Stadhuis. Instanties, bedrijfsleven en cliënten reageren enthousiast op de oproep van de wethouder om met slimme ideeën voor een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en dus ‘Slimmere Zorg’ te komen. Leverde het platform slimmerezorg.com al begin van dit jaar ruim 30 werkbare ideeën op, met de afronding van de tweede ronde is het totaal inmiddels boven de 100 uitgestegen. Slimmere Zorg is een pilot van de gemeente Alkmaar waarbij inwoners en zorginstanties samen op een laagdrempelige manier de zorg organiseren. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen wonen.

In deze tweede ronde ligt de nadruk op de verbinding van zorg met techniek, zoals gebruik van domotica, robotica, beeldbellen, social media apps etc. Goede ideeën worden beloond: in de pilot is een wedstrijdelement opgenomen. De beste ideeën worden door een jury onder leiding van wethouder Anjo van de Ven (OPA) gehonoreerd met een voor het betreffende project toereikend geldbedrag.

Vrijdagochtend moesten de genomineerden na het welkomstwoordje van de wethouder meteen aan het werk in een workshop waarin ze tips kregen hoe ze hun idee nog beter uit kunnen werken voor de finale. Tijdens de finale van 29 augustus worden de beste inzendingen door een deskundige jury gekozen. De prijswinnaar van de eerste ronde, het platform www.zorgvoorelkaar.com is inmiddels gelanceerd. Het wil vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk rondom zorg bij elkaar brengen.

Toespraak Ondernemers Netwerkborrel in Alkmaar

Afgelopen dinsdag werd een toespraak gehouden bij de jaarlijkse Ondernemers Netwerkborrel in Alkmaar.

“De nacht heeft meer betekenis dan feesten en uitgaan alleen. Denk aan de nacht als plek waar creatief jong talent zich kan ontwikkelen, een plek waar nieuwe ideeën worden opgedaan en een plek waar geëxperimenteerd wordt en waar jongeren elkaar ontmoeten. We moeten de nacht en haar cultuur in al haar vormen serieus nemen en laten bloeien, om de cultuur en ondernemerschap onder creatieve jongeren een goede voedingsbodem te geven.”

“Creativiteit is een essentieel aspect van alle economische en maatschappelijke activiteit. In alle krochten van onze samenleving is het begrijpen en vormgeven van gedrag, interactie en beleving aan de orde. Of het nu gaat om hoe we willen leren, hoe we betekenis geven aan nieuwe technologieën, creativiteit speelt er bepalende rol in.
Laten we voortaan spreken van een creatieve economie waarbij creativiteit een integraal onderdeel is van economische activiteit.”

“Juist jongeren zijn in staat om met frisse energie en een nieuwe benadering initiatieven te ontplooien, waarbij geld niet altijd de eerste motivatie is.
Denk eerder aan een alternatieve aanvulling op het huidige winkel aanbod, het verwezenlijken van een ideaal of een nieuwe beleving geven aan een gebied dat hierin centraal staan.
Veel jongeren zijn bezig vorm te geven aan de grote behoefte die leeft onder consumenten aan een nieuwe beleving of vorm van bijvoorbeeld een avondje uit of alledaagse diensten.
Sommige van deze ideeën leveren misschien niet direct geld of andere meetbare resultaten op,
maar kunnen op termijn van onschatbare waarde blijken te zijn voor de stad, haar economie en leefbaarheid.”

“Geef jonge creatieve ondernemers de kans en ruimte voor hun nieuwe benadering en ideeën. O.a. in leegstaand panden, maar ook door ze te betrekken in en bij uw bedrijf of nieuw produkt. Zij zijn in staat deuren te openen naar nieuwe tijden en bieden een andere manier van aanpak. Betrek de jonge generatie die staat te popelen om hun kennis met u te delen en in te zetten. Laten we de stad onderscheiden met een eigen identiteit en weer laten stijgen in de Atlas der Gemeente in plaats van af te zakken tot lagere rangen, wat nu gebeurd.”

Night & Culture Debate levert frisse inzichten op

Na de perikelen bij Life 072 is er flinke discussie ontstaan binnen Alkmaar over het nachtelijk uitgaansleven. Daaruit bleek dat er grote behoefte is aan meer faciliteiten voor jongeren- en nachtcultuur in de regio. Daarom vond op zondagavond 25 mei in de Pleinzaal van Theater De Vest het eerste ‘Night & Culture Debate’ plaats. Het debat werd georganiseerd door Life 072 en Outsiders in samenwerking met gemeente Alkmaar en Alkmaar Doet Het. De opkomst was boven verwachting. Zo rond de honderd mensen wisten Theater De Vest te vinden, luisterden daar naar de sprekers en wisselden met elkaar van gedachten via discussies. Anjo van der Ven, wethouder Cultuur van gemeente Alkmaar opende het debat. Zij wil vooral de jongeren helpen om de nachtcultuur binnen Alkmaar te stimuleren.

Een inspirerend verhaal kwam William Köster (New Dutch School) uit Arnhem. Deze gemeente is al een stapje verder met het stimuleren van het nachtelijk cultuurleven. Wanneer jongeren initiatieven ontwikkelen zou de gemeente daar de regelgeving beter op mogen aanpassen. Door de gemeente Arnhem op een positieve manier uit te dagen heeft William al veel bereikt. Volgens spreker Maya Link (Samba Salad) is er binnen Alkmaar grote behoefte aan vrijplaatsen en ruimte om te kunnen experimenteren, daar zouden leegstaande panden voor ingezet kunnen worden. Tim Schilder (Retro) vindt dat er geen ruimte meer is om zijn Retro feesten te organiseren nu Life 072 en de gemeente door de rechter zijn teruggefloten. Maar hij geeft tegelijkertijd aan dat het ook weer stimuleert tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Vooral de bevlogen toespraak van Robert Jan Wille (3Gram) pakte velen. Hij zei vooral te kijken naar wat nu al wél mogelijk is en pleitte voor het afstemmen van het beleid op een plan met een duurzaam nachtleven. Zijn idee werd enthousiast door iedereen ontvangen. Laatste punt van de avond was dat er een sterke behoefte is aan een echte Alkmaarse nachtburgemeester. Deze zou moeten zorgen dat alle betrokken partijen beter met elkaar kunnen samenwerken zodat er een rijker nachtleven en een meer divers aanbod ontstaat. Er is vooral behoefte aan betere communicatie, minder regeldruk en aan meer ruimte voor creatieve initiatieven binnen het nachtelijk cultuurleven, zo waren een paar conclusies na het debat.

Feestelijke heropening Canadaplein

140605_anjo_canadaplein
Wethouder Anjo van de Ven heeft donderdagmiddag 5 juni het vernieuwde Canadaplein feestelijk heropend. De wethouder legde, onder het toeziend oog van tientallen toeschouwers, de laatste hand aan het hekwerk bij de ingang van de fietsenstalling. Het Canadaplein is enkele weken geleden op de schop gegaan omdat er bij de omliggende culturele instellingen behoefte was aan een plein met meer sfeer, warmte en gezelligheid. Het voorheen als kil omschreven Cultuurplein is omgetoverd tot een levendig en groen plein met een grasveld waar mensen kunnen recreëren en picknicken.

De vele culturele instellingen als Theater De Vest, het Stedelijk Museum, de bibliotheek en de Grote Kerk maken het een bruisend en levendig plein in het hart van de stad. Verslaggever Quinten Zorge sprak de wethouder en vroeg haar wat ze van het vernieuwde plein vindt.

GAK252pstrA3.indd

Foto’s Proeftuin in de Vest 7 juni

Een middag die helemaal gericht is op contact leggen, het onderzoeken van uw interesse als vijftigplusser en de mogelijkheid om leuke, korte cursussen en
(vrijwillige) activiteiten te verkennen.

Bij de Proeftuin kunt u kennismaken met allerlei vrijwilligerswerk, cursussen, werktrajecten, hobby’s, enzovoort. Met iedere aanbieder kunt u vervolgens kosteloos een afspraak maken voor een nadere kennismaking met het onderwerp van uw belangstelling.

Bekijk hieronder de foto’s.

Foto’s vitaliteitsbeurs Alkenhorst 22 juni

Heringebruikname Schelphoekgracht feestelijk gevierd!

Zestig jaar geleden werd het water uit de gracht gepompt en werd de gracht gedempt. Maar maandagavond werd de Schelphoekgracht weer in ere hersteld. Een flottielje van maar liefst veertien boten voer door de gracht, muzikaal bijgestaan door het trompetterkorps Alkmaar. Het was een bonte verzameling drijvend materiaal onder andere bestaande uit sloepen van het Zeekadetkorps, een drakenboot van United Dragons, kano’s van de kanovereniging Odysseus, en een rondvaartboot. Het officiele gedeelte van de heringebruikname werd verricht door een in zijn nopjes zijnde wethouder Victor Kloos. Hij heeft het complete, negen jaar durende traject van idee tot realisatie van dichtbij meegemaakt. De wethouder onthulde een informatiebord met cultuurhistorische informatie over de Schelphoek en de naambordjes van de bruggen over de Schelphoekgracht.

Webinar Slimmere Zorg op dinsdag 20 mei

De gemeente Alkmaar is actief op zoek naar mensen en organisaties die mogelijkheden zien om de zorg slimmer te organiseren.

Ter inspiratie organiseerde Slimmere Zorg op dinsdag 20 mei een webinar (een bijeenkomst op het web) waarin vragen en opmerkingen aan de Alkmaarse wethouder Wmo Anjo van de Ven, toponderneemster Annemarie van Gaal en directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Thijs Pennink gesteld konden worden. De deelname was gratis en kon eenvoudig van achter de eigen computer plaatsvinden. Het webinar vond plaats van 20.30-21.15 uur. Via deze link ziet u een verslag van het webinar!

webinar

Finale eerste ronde Slimmere Zorg 7 maart kent alleen maar winnaars! [video + foto's]

finalisten_foto

Vijf initiatiefnemers voor een Slimmere Zorg ontvingen bij elkaar maar liefst een bedrag van €150.000,-! Naast het toegewezen prijzengeld vanuit de jury stemde daarnaast ruim één derde van de zaal voor het initiatief Niko – Een Goede Buur waarmee zij eende (extra) publieksprijs van €5.000,- ontvingen.
Een inspiratievolle middag met informatieve presentaties door de finalisten én nieuwe ontmoetingen tussen bezoekers maakte het een bijzonder geslaagde dag.

Onderstaande partijen hebben tijdens de finale de volgende prijzen toegewezen gekregen:

Zorgvoorelkaar.com
€ 45.000,-
Online platform vraag en aanbod (in)formele zorg

Stichting NiKo (winnaar publieksprijs)
€ 50.000,-
Programma ‘goede buur’ (eenvoudige zorgverlening)

Mevrouw S. Huizenga- Pijnacker
€ 10.000,-
Kleinschalig wooninitiatief dementerende ouderen

vAiA BV
€ 10.000,-
Gekoppelde rookmelders, veiliger wonen

Calibris
€ 35.000,-
Wijkleerbedrijf voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Voor de zomer is er volop ruimte voor nieuwe ideeën en.. nieuwe prijzen! Grijp jij die kans?