50plussers

Het college van Alkmaar ontwikkelt een nieuw ouderenbeleid met het accent op de vitaliteit en betrokkenheid van ouderen. Met dit vitaal ouderenbeleid richt het zich op de kracht van ouderen en hun potentie voor de samenleving. Op 25 mei 2013 werd een startbijeenkomst gehouden en sindsdien zijn er al veel activiteiten in gang gezet met en voor de burger. Op 1 maart 2014 organiseerde de gemeente de tweede werkconferentie Zilveren Kracht bij Hogeschool InHolland.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de uitkomsten van de enquête ´Zilveren Kracht van Alkmaar’, maar ook op de tot nu toe bereikte resultaten.

 

verslag
conferentie

frits-wester-J

Archief 50plussers