Alkmaar doet het!

Ondernemen is vooral doen! Zelf doen. Samen doen.

Inwoners van Alkmaar geven steeds meer zelf vorm en inhoud aan hun leven én leefomgeving. De gemeente heeft hierin een initiërende en faciliterende rol.

Het Alkmaarse gemeentebestuur maakt werk van haar ambities door onder andere:

–       te stimuleren dat Alkmaarders boven de 50 jaar hun talenten, kennis en ervaring inzetten voor de samenleving (zowel in de arbeidsmarkt als in het vrijwilligerswerk);
–       ruimte te bieden aan culturele talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap;
–       bij te dragen aan het opzetten van bewonersondernemingen;
–       samen met alle betrokken partijen zorgconcepten te vernieuwen, zodat de zorgvoorzieningen op peil kunnen blijven;
–       buurtinitiatieven te belonen die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en de sociale samenhang versterken.

De website www.alkmaardoethet.nl is het verbindende platform!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5