Bewonersinitiatieven werken!

Pannaveldje Willem Hedastraat wordt dankbaar gebruikt!

De eerste jaren was het speeltuintje voor de kleintjes nog wel voldoende in de nieuwbouwbuurt rondom de Willem Hedastraat in De Hoef. Maar kinderen worden snel groot en voetballen in het speeltuintje bleek niet zo’n goed idee. Vandaar dat Esther Kuiper en Suzanne de Boer de handen ineen sloegen voor een bewonersinitiatief. Met als resultaat een pannaveldje waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

nat_bewonersinitiatiefWH-1

 
‘Toen we hier kwamen wonen, kregen we als nieuwe bewoners inspraak in de invulling van het speeltuintje,’ vertelt Esther Kuiper. ‘Voor de grote kinderen zou later nog iets komen. Dus toen er steeds meer grotere kinderen in de buurt waren die steeds vaker werden weggestuurd werden uit het speeltuintje omdat ze daar voetbalden, vond ik het wel tijd. Ik had begrepen dat voor zoiets als een pannaveldje mondelinge instemming van de buurt voldoende was en dat had ik snel voor elkaar. Maar toen later bleek dat er toch handtekeningen nodig waren, wilden opeens een hoop mensen hun toestemming niet meer geven… Eerlijk gezegd heb ik toen de moed een beetje opgegeven. Totdat Suzanne mij benaderde.’

Aanvraag
Suzanne: ‘Toen mijn jongens wat groter werden en ik het idee opperde van een pannaveldje, hoorde ik dat Esther er ook al mee bezig was geweest,’ vertelt Suzanne de Boer. ‘Ze had de ingevulde aanvraag nog liggen…’
Esther: ‘En met zijn tweeën gaat het toch ietsje gemakkelijker. We hebben ons plan voorgelegd aan Nelleke Kool, de gebiedsconsulent van de gemeente, en zij was enthousiast. We hadden inmiddels een nieuwe plek bedacht, de voormalige opstelplek van de containers en daar waren meer buurtbewoners voor te vinden.’

Suzanne: ‘Alleen kwam er nog even een kink in de kabel vanwege plannen voor de aanpak van het groen in deze buurt…’
Esther: ‘Ja, we kregen een brief met een plan dat helemaal niet strookte met ons pannaveldje. Maar gelukkig hebben we op tijd aan de bel getrokken en toen hadden we er zelfs nog profijt van. Toen ze eenmaal wisten van onze plannen, konden ze er rekening mee houden en alvast zorgen voor de juiste bestrating.’

Regiegroep
Suzanne: ‘Inmiddels hadden we twee offertes aangevraagd voor een pannaveldje. De gemeente vond het erg belangrijk dat het materiaal goed was, dus het mocht ook niet te goedkoop. Wat op zich heel goed is natuurlijk.’
Esther: ‘En toen moesten we ons plan verdedigen in de regiegroep Alkmaar-West. Die beslist over het budget voor bewonersinitiatieven in deze wijk. Dat was niet moeilijk want het feit dat het gras in het speeltuintje steeds vertrapt werd en dat het speelhuisje als doel werd gebruikt, was voldoende om ze te overtuigen.’
Suzanne: ‘En sinds het veldje is aangelegd, september vorig jaar, wordt er elke dag dankbaar gebruik van gemaakt.’
Esther: ‘Mijn zoon is zelfs van plan zijn verjaardag te vieren met een pannatoernooi.’

Zelf een idee voor de buurt?
Ook een idee voor een bewonersinitiatief? Vind hier meer informatie [link maken]

Auteur: Judith Flapper
Foto: Fotostudio Wick Natzijl