Cultuurnota Vision 2020

De raad van de gemeente Alkmaar heeft de nieuwe Cultuurnota ‘Cultuurnota Vision 2020′ vastgesteld.

De vormgeving van de nota is gedaan door vier jonge kunstenaars: Sarai de Haan grafisch ontwerp, Loeka Horsman fotografie, Davy Akkerman ontwerp omslag en Gerben Hermanus tekeningen.

Sinds de fusie op 1 januari 2015 waren de nota’s Cultuur zonder grenzen 2.0, de Uitvoeringsnota Cultuur Graft-De Rijp en de Voortgezette Cultuurnota Schermer leidend voor het cultuurbeleid. De Cultuurnota zonder grenzen 2.0 blijft de ruggengraat van het cultuurbeleid en is aangevuld met drie nieuwe kernthema’s: produceren, jongeren en vernieuwen. Alkmaar wil zich profileren als ‘urban hub’ en een belangrijk knooppunt tussen de regio en Amsterdam zijn.

Wethouder Anjo van de Ven: “De culturele basis is op orde, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. We moeten het hier ook voor jongeren leuk en aantrekkelijk houden? Hoe geven we hen de gelegenheid om dingen te maken en te doen?”

De nota is tot stand gekomen in een interactief proces met het veld. In september 2015 werd de aftrap gegeven met de cultuurconferentie. Daarna volgde een tweede conferentie in december en is met een kerngroep van ‘meeschrijvers’ hard gewerkt om de ideeën over het cultuurbeleid in Alkmaar op papier te zetten. Input werd verzameld via een open online document, email, Facebook en Twitter. De meeschrijvers leverden belangrijke stukken aan voor de nieuwe nota.

De Cultuurnota Vision 2020 is vastgesteld voor de periode 2016-2020.

cultuur

Archief Cultuur Zonder Grenzen