Slimmere Zorg: De genomineerden zijn bekend!

De jury van Slimmere Zorg heeft afgelopen vrijdag (27 juni) haar keuze gemaakt. De volgende inzendingen zijn genomineerd voor de tweede finale Slimmere Zorg!

1. De hulp bij het huishouden en begeleiding app – Altijd Zorg Aanwezig
2. De Compaan, een tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen met een systeem voor digitale (mantel)zorg – Uw Compaan
3. Een vouchersysteem, waardoor alle mogelijkheden voor dagbesteding inzichtelijk worden gemaakt – GGZ
4. Start een traject Domoticabrigadier – Lacota
5. GoOV- zelfstandig reizen voor mensen met verstandelijke of cognitieve beperking – Inn4care
6. Samenkracht op recept – Wonen Plus Noord Holland
7. Dagactiviteiten en voorkomen van vereenzaming door creativiteit te benutten – Raoul Meinsma
8. De bewonersonderneming centraal; op zoek naar eenvoudige oplossingen voor complexe vragen – Stichting de Weing/bewonersonderneming de Oever
9. Dagbesteding project in samenwerking met Sortiva, Esdege Reigersdael en stichting Present. – Stichting Present
10. Van Keukentafelgesprek naar Vitale Verbondenheid – De Tafel van Vier
11. Een oppasdienst aanbieden als nieuwe vorm van respijtzorg gericht op het ontzorgen van mantelzorgers – Oppas Op Maat
12. Aan tafel met jonge mantelzorgers en brussen – MON praktijk voor orthopedagogiek

De genomineerden worden verwacht op 04 juli a.s. in het Stadhuis van Alkmaar. Daar worden zij welkom geheten door Anjo van de Ven (voorzitter jury Slimmere Zorg en wethouder Wmo) en is er een interactieve workshop georganiseerd om de ideeën naar een (nog) hoger niveau te brengen.

Daarnaast zijn er vijf initiatieven geselecteerd die weliswaar niet bij de genomineerden horen, maar een eervolle vermelding krijgen. Dit houdt in dat één van de juryleden zijn/haar persoonlijke medewerking wil verlenen om het idee verder uit te werken. Met deze inzenders wordt nader contact gelegd.

De eervolle vermelding is toegekend aan:

1. Welzijn voor mantelzorgers en de kwetsbare oudere(n) – DokH
2. Mobiele energieneutrale mantelzorgwoning – Van den Oord Visions
3. Als u bezorgd bent over een familielid die alleen woont.. – Dittoncare
4. ROBOBUDDY – MV-VM
5. Ouderen en gehandicapten, hun veiligheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid – Mijn Alarmering

Alle initiatiefnemers die voor de tweede ronde hun idee hebben ingestuurd hebben inmiddels vanuit Slimmere Zorg bericht ontvangen. De jury benadrukt dat Slimmere Zorg hiermee niet ‘voorbij is’. Nog altijd kunnen partijen via het platform met elkaar contact zoeken en samenwerken op tot de meest effectieve oplossingen te komen!

Archief Slimmere Zorg