Toespraak Ondernemers Netwerkborrel in Alkmaar

Afgelopen dinsdag werd een toespraak gehouden bij de jaarlijkse Ondernemers Netwerkborrel in Alkmaar.

“De nacht heeft meer betekenis dan feesten en uitgaan alleen. Denk aan de nacht als plek waar creatief jong talent zich kan ontwikkelen, een plek waar nieuwe ideeën worden opgedaan en een plek waar geëxperimenteerd wordt en waar jongeren elkaar ontmoeten. We moeten de nacht en haar cultuur in al haar vormen serieus nemen en laten bloeien, om de cultuur en ondernemerschap onder creatieve jongeren een goede voedingsbodem te geven.”

“Creativiteit is een essentieel aspect van alle economische en maatschappelijke activiteit. In alle krochten van onze samenleving is het begrijpen en vormgeven van gedrag, interactie en beleving aan de orde. Of het nu gaat om hoe we willen leren, hoe we betekenis geven aan nieuwe technologieën, creativiteit speelt er bepalende rol in.
Laten we voortaan spreken van een creatieve economie waarbij creativiteit een integraal onderdeel is van economische activiteit.”

“Juist jongeren zijn in staat om met frisse energie en een nieuwe benadering initiatieven te ontplooien, waarbij geld niet altijd de eerste motivatie is.
Denk eerder aan een alternatieve aanvulling op het huidige winkel aanbod, het verwezenlijken van een ideaal of een nieuwe beleving geven aan een gebied dat hierin centraal staan.
Veel jongeren zijn bezig vorm te geven aan de grote behoefte die leeft onder consumenten aan een nieuwe beleving of vorm van bijvoorbeeld een avondje uit of alledaagse diensten.
Sommige van deze ideeën leveren misschien niet direct geld of andere meetbare resultaten op,
maar kunnen op termijn van onschatbare waarde blijken te zijn voor de stad, haar economie en leefbaarheid.”

“Geef jonge creatieve ondernemers de kans en ruimte voor hun nieuwe benadering en ideeën. O.a. in leegstaand panden, maar ook door ze te betrekken in en bij uw bedrijf of nieuw produkt. Zij zijn in staat deuren te openen naar nieuwe tijden en bieden een andere manier van aanpak. Betrek de jonge generatie die staat te popelen om hun kennis met u te delen en in te zetten. Laten we de stad onderscheiden met een eigen identiteit en weer laten stijgen in de Atlas der Gemeente in plaats van af te zakken tot lagere rangen, wat nu gebeurd.”

Archief Cultuur Zonder Grenzen